Nejsnadnějším způsobem, jak prozkoumat nejlepší možnosti pro uzavření vašeho balkonu, je domluvit si schůzku s jedním z našich obchodních konzultantů prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo našich internetových stránek.

Vyhledejte vašeho místního konzultanta pro prodej

 

Naše konzultace jsou zdarma

Tyto konzultace nejsou žádným závazkem a jsou zdarma. Náš obchodní konzultant vás navštíví doma, aby změřil váš balkon, předvedl výrobek a projednal s vámi různé možnosti.

Objednejte si konzultaci zdarma

 

Cena balkonového zasklení

Protože balkonový zasklívací systém je vždy přizpůsoben vašemu konkrétnímu balkonu, cena závisí na mnoha věcech. Pokud požádáte o odhad nákladů zdarma a dohodnete se na návštěvě za účelem vyhodnocení, znatelně se přiblížíte k vašemu vysněnému balkonu.

Kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedeného odkazu a vyhledejte si vašeho místního obchodního konzultanta. S potěšením vám budeme k dispozici a pomůžeme vám mnoha způsoby.

Požádejte o nabídku

 

Nasloucháme

Konzultanti společnosti Lumon pozorně naslouchají zákazníkům a jejich

přáním. Na základě svých znalostí výrobků a vlastních zkušeností vědí, jak sestavit nabídku v souladu s přáními zákazníků. Konzultanti společnosti Lumon převezmou kompletně odpovědnost. Znají do podrobností systém balkonového zasklení jako výrobek i jeho výrobu.

Náš systém zasklení balkonů je schválen podle systému CCMC

Všechny naše výrobky jsou schváleny podle systému CCMC a náš tým s vámi bude těsně spolupracovat, abychom zajistili, že i vy obdržíte schválení od vašeho schvalovacího orgánu. Většina schvalovacích orgánů má v první řadě obavy, že zasklení balkonů Lumon změní vzhled budovy, ale elegantní, minimalistické provedení našeho bezrámového zasklení zajišťuje, že fasáda budovy si udrží svou původní tvář. Můžete důvěřovat skutečnosti, že více než 4 000 schvalovacích orgánů po celém světě již posuvný zasklívací systém Lumon schválilo!

Jakmile se rozhodnete, že chcete váš balkon vylepšit o posuvné bezrámové zasklení, sklo zakázkově vyrobíme v našem výrobním provozu podle rozměrů vašeho konkrétního balkonu a náš montážní tým přijede k vám domů podle domluvy, aby nainstaloval vaše zbrusu nové zasklení. Zbytek – vybavení, zkrášlení a potěšení z vašeho přeměněného balkonu – je již na vás!

 

Záruka

Záruka za instalaci balkonového zasklení zahrnuje opravu závad způsobených vadami materiálu a výrobními vadami. Tato záruka se vztahuje na kompletní nezbytné práce spojené s opravami včetně materiálů.

Záruční podmínky

Záruka vyžaduje, aby dodávku přijal jak prodávající, tak kupující. Jestliže kupující není v den instalace přítomen a nepředloží reklamaci do sedmi (7) dnů od data instalace, bude dodávka považována za přijatou a začne běžet záruční doba.

Záruční doba

Záruční doba na montážní práce je dva (2) roky a záruční doba na vady materiálu pro zasklení balkonu a výrobní vady je pět (5) let od přijetí výsledku práce nebo skutečného začátku záruky.

Omezení záruky

Záruka se nevztahuje na:

  • čištění po předání výsledku práce nebo po skutečném začátku záruky

  • opatření podniknutá po následném znečištění skleněných tabulí a okolních konstrukcí

  • prasknutí skleněných tabulí z důvodů jiných vad než výrobních

  • prasknutí skleněných tabulí z důvodu chybného používání nebo nakládání

  • úpravy, opravy a výměny náhradních dílů kvůli běžnému opotřebení, nedbalému používání zákazníkem nebo obyvatelem nebo nedodržování pokynů k používání

  • poškození způsobené sesunutím konstrukcí, abnormálním napětím působícím na skleněné tabule, náhlými neočekávanými událostmi nebo přírodními katastrofami působícími na výrobek

  • změny, opravy nebo rekonstrukce provedené bez schválení výrobce nebo dodavatele

  • příslušenství nebo samostatné doplňkové konstrukce obrazce, které mohou být viditelné na povrchu tabulí z tvrzeného skla. Na tabule z bezpečnostního tvrzeného skla nenalepujte žádné fólie. Pokud na skleněné tabule budou dodatečně nalepené jakékoli fólie, společnost Lumon nezodpovídá za škody ani náklady vyvolané prasknutím nebo vypadnutím výrobku. Tvrzené sklo se vyrábí podle normy EN 12150-1 a EN572-8