Systém ušetří až 10,7% spotřebované energie na vytápění v bytových domech, průměrně až 5,9%. – Tyto vynikající výsledky byly zjištěny ve studii, která se týkala energetických a ekonomických dopadů zasklívání balkónů, vypracované na Technologické univerzitě v Tampere v srpnu 2010, jejímž autorem byl Kimmo Hilliaho.

Výzkum byl prováděn ve Finsku a podpořen výpočty v Německu. Ztráta tepla zaskleného a nezaskleného balkonu byla porovnávána za použití měření a počítačové simulace. Navíc bylo zjištěno, jak daný typ balkonu, izolace a orientace (sever, jih) ovlivní teplotu zaskleného balkonu.

Nová, efektivní ochrana proti větru

Výsledky ukázaly,  že větrání ze zaskleného balkonu zvyšuje úsporu energie. V nejlepším případě zasklené balkony fungují jako efektivní ochrana proti větru a dovolují vlastníkům snížit teplotu v přilehlých místnostech až o 1°C. To dovoluje majiteli šetřit energii a zvednout jejich životní komfort.

Zasklení zapuštěných balkonů (se zdmi na obou stěnách) většinou ušetří více energie než zasklení vysunutých balkónů (L- nebo U-tvarovaných). Úspora u jižně orientovaných balkonů je o něco větší než u balkonů směřujících jinými směry, ale u obou typů balkonů výrazná. Kontrola těsnění skel ukázala, že velikost otvorů mezi jednotlivými panely má velmi malý dopad na úspory energií. Klíčový je způsob používání systému obyvateli domu.

Ve většině případů obyvatelé Finska vědí, že energetického i ekonomického hlediska nejlepší způsob používání balkonového zasklení je zavírání balkónů v zimě a otevírání v létě. Pro maximální úspory jsou možné detailnější instrukce.

Vyšší úspory v Německu

Výzkum byl podporován energetickými výpočty provedenými v  domech v Berlíně, které byli porovnatelné s Finskými domy, kde byl výzkum prováděn.

Úspora topné energie díky balkonovému zasklení se v Berlíně pohybovala od 5,6 do 12%. Zasklené řešení bylo nejvíce prospěšné pro budovy, kde balkony směřovaly na jih, a kde bylo větráno přes balkony. Větrání přes zasklené balkony oproti přímému větrání byl faktor, který měl největší vliv na úsporu energie. Průměrná úspora v Německu dosáhla 8,2%, což je ještě více než ve Finsku.

Řešení, které se vyplatí

Udržovat základ budovy v dobrém stavu a cenu údržby na rozumné hladině má přímý dopad na cenu nájmu a spokojenosti nájemníků. Kromě vyššího životního komfortu, správně užívané balkonové zasklení poskytuje nájemníkům a majitelům finanční výhody.

Závěr výzkumů prováděných na univerzitě v Tampere byl jasný. Poskytnout zasklení všem panelovým domům postavených v 60. a 70. letech se opravdu vyplatilo. Podstatné úspory mohou být dosaženy i v nových objektech při větrání přes balkon. Zasklení balkónů může vedle energetických úspor přinést i další finanční užitky. Podle výzkumu, který prováděl D.Sc.(Tech.) Jussi Mattila, má zasklení balkonů celkový dopad na obecný stav budov a může posunout renovaci balkonů celkem o 6-10 let!