Naše produkty a řešení

Úspěšná renovace nebo modernizace fasády díky produktům a procesům Lumon

Renovace starší budovy vyžaduje obezřetnost. Aby si budova zachovala svůj historický vzhled, je třeba, aby zasklení bylo co nejméně nápadné a aby co nejvíce respektovalo původní ráz budovy.

V Lumonu vyvíjíme zasklívací systémy už od roku 1978 a během let jsme se podíleli na řadě renovací a modernizací budov po celém světě. Naše výrobky navrhujeme tak, aby dokonale respektovaly původní architekturu. Jednotlivé konstrukční prvky si sami vyvíjíme a vyrábíme. A neustále vylepšujeme.

Za našimi úspěchy stojí i do detailu zavedené procesy. Aby celá renovace nebo modernizace proběhla rychle a bez problémů, přebíráme za zasklení odpovědnost od jeho zakreslení do projektu až po jeho instalaci. Stojíme si za naší prací, a proto nabízíme i rozsáhlou záruku a odborné servisní služby.

I pro váš projekt společně vybereme takové zasklení, které co nejvhodněji doplní původní ráz budovy.

Přečtěte si více o našich produktech a řešeních

Prubeh renovaci balkonu od Lumon

Klasický průběh renovace fasády s produkty Lumon

1. Průzkum aktuálního stavu

Budovy stárnou, a proto vyžadují údržbu a opravy. Čím dříve se přistoupí k zasklení, tím nižší jsou náklady na opravy. Pokud uvažujete o zasklení, je vhodné, aby naši odborníci posoudili stav balkonů a celé fasády.

2. Prohlídka objektu

Odborníci společnosti Lumon spolu se zákazníkem obhlédnou objekt a vyberou nejvhodnější řešení pro fasádu od společnosti Lumon. Vždy zohledňujeme názory a přání zákazníků či vlastníků.

3. Prezentace projektu

Součástí prezentace jsou návrhy rozličných technických řešení, odhady nákladů a termíny dokončení projektu.

4. Zhotovení

Společnost Lumon spolupracuje podle potřeby se stavební společností, která zajišťuje renovaci, dále se zadavatelem a s dalšími zúčastněnými stranami. Zajistíme, aby se instalační práce uskutečnily co nejrychleji, a tak co nejméně rušily obyvatele domu.

5. Dokončení

Produkty společnosti Lumon pro fasády, hliníková zábradlí a skleněné balkonové panely umožňují využívat balkony a terasy různými způsoby. Hliník a sklo jsou velmi odolné a jejich vzhled se časem nemění. Zábradlí nevyžaduje nátěr a je odolné vůči korozi.

6. Záruky a certifikáty

Všechny produkty společnosti Lumon splňují evropské nařízení z hlediska odolnosti a kvality. Přečtěte si více.

Uvažujete o renovaci fasády a zasklení balkonů?

Kontaktujte nás